söndag 30 november 2008

Edgar Degas

Edgar Degas (1834-1917) Ballerina (efter 1880) Pastell

lördag 29 november 2008

Juan Gris

Juan Gris (1887-1927) Still Life with Guitar, Book and Newspaper (ca. 1919) Kunstmuseum, Basel.
1906 flyttade han till Paris, där han blev god vän och granne till Pablo Picasso. Han studerade kubism och 1912 ställde han ut ett porträtt av Picasso, vilket etablerade honom som en första klassens konstnär. Han utvecklade en alldeles speciell stil, ofta i starka färger. Ref. Wikipedia

fredag 28 november 2008

Skapelseberättelsen

Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. 1 Mos 1:7
Nebukadnessar vann ett militärt slag vid Karkemis (605 fvt) och tvingade Egypten att avstå från Juda. Därmed blir folket i Juda vasaller under Babylonien. År 597 förs konungen Jojakin, profeten Hesekiel, hovet, prästerskapet och många uppsatta personer till Babylonien. Under vistelsen ändras religionen en hel del. Man antar att Bibelns skapelsemyt skrevs under påverkan av eposet Enuma elish. (Enligt fyrkällshypotesen ingår den i Prästskriften eller P vilken skrevs från 500-talet fvt.) En av likheterna mellan skapelsen i Enuma elish och Bibeln är att det ljus som styr växlingen mellan dag och natt tycks oberoende av solen. Under den första dagen (1 Mos 1:5) skapades dag och natt och på den fjärde dagen fästes solen upp på himlavalvet (1 Mos 1:14 f). I alla händelser är bilden av vår värld, mer dikt och saga än en beskrivning som förutsätter grundläggande kunskaper om vårt planetsystem. Eller skall vi tro att gudarna inte bekymrade sig så mycket om vilka orsakssammanhang som rådde i naturen? Men varför tror så många kristna människor på att Bibelns skapelseberättelse är en beskrivning av hur det verkligen gick till, eller i alla fall att denne Gud skapade oss och världen enligt en mer nutida uppfattning? En ateistisk hållning brukar bemötas med att livets uppkomst inte kan bero på en slumphändelse. Men säger ateisten att livets uppkomst beror på en slumphändelse? Hur ställer du dig till detta?
[*Sheol = dödsriket]

torsdag 27 november 2008

Edward Hopper

Edward Hopper (1882-1967) Night shadows (1921)
"While most artists of our time have kept their eyes peeled for the latest shift in artistic fad or fashion so that they can move smoothly into their next "period," Edward Hopper continued throughout his life his steadfast pursuit of reality." Don Gray

måndag 24 november 2008

Nicolas Poussin

Nicolas Poussin (1593/94 - 1665) The Adoration of the Golden Calf (ca. 1634) (154 × 214 cm) National Gallery, London
Fyrtio dagar efter det att Moses tagit emot lagen på berget Sinai och israelerna förbundit sig att vara Guds egendomsfolk, hade de börjat tillbe en ny gud, i form av tjurkalv i guld. Moses vädjade till Gud att inte förgöra folket. Vid den tionde dagen i den sjunde månaden (Tishrei) svarade Gud, "Jag har förlåtit". Sedan dess firas denna dag av försoning. Jom Kippur är årets största helg och infaller tio dagar efter nyårsdagen.
Nyårsdagen ska alltså ha närhet till nymånen vid höstdagjämningen, vilken kan infalla från mitten av september till början av oktober, men får varken infalla på en söndag, onsdag eller fredag.

söndag 23 november 2008

Richard Bergh

Richard Bergh (1858-1919) Konstnären Nils Kreuger (1883) 120 x 102 cm, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn
Richard Bergh debuterade på Salongen i Paris med porträttet på Nils Kreuger (se ovan) år 1883. Bergh hörde till kretsen av nationalromantiker bland vilka även prins Eugen intog en ledande ställning. Bergh lät sig inspireras av det nordiska ljuset och blev en av våra stora målarpoeter. Från 1890-talet visas två av konstnärens mest kända verk: "Riddaren och Jungfrun", som påbörjades i Visby samt "Nordisk Sommarkväll" där miljön är hämtad från Ekholmsnäs gård på Lidingö. Den sistnämnda målningen har blivit något av ett varumärke för de Northern Light-utställningar som visats över hela världen under de senaste åren.

torsdag 20 november 2008

Raphaello Sanzio

Raphaello Sanzio (1483-1520) The Meeting between Leo I and Attila (1514) detalj
Då hunnerhövdingen Attila kommit framt till floden Mincio i närheten av Mantova, år 452, lyckades påven Leo I att övertala Attila att inte fortsätta mot Rom. På så sätt räddades Rom från att härjas av hunnerna. Påven Leo I handlade onekligen modigt och han är en av historiens mest inflytelserika påvar, han kallas ibland för Leo den store .

Raffaello Sanzio

Raffaello Sanzio (1483 - 1520) The Meeting of Pope Leo I with Attila, 452 (1511 - 1514) The Vatican Library

onsdag 19 november 2008

Rembrandt van Rijn

Rembrandt van Rijn (1606-1669) Portrait of a man Rödkrita och lavering
Filon från Alexandria (25 fvt - 40)
Filon sökte förena grekisk filosofi och judisk teologi, han tolkade Torah allegoriskt. Logos är på en gång den makt och urbild enligt vilken världen skapats. Filon upptar den platonska idéläran i sin teologiska lärobyggnad. Filon var samtida med Jesus men nämner vare sig honom eller den kristna rörelsen i någon av sina skrifter, detta trots att han var intresserad av religiösa sekter och skrev ingående om esseerna och om therapeutia. Han kom att få betydelse för de kristna som med entusiasm tog emot hans tankar om Gud, till skillnad från den samtida judiska rörelsen. Ref ReligionFacts.

tisdag 18 november 2008

Claude Monet

Claude Monet (1840–1926) Boulevard des Capucines (1873) 79,4 x 59 cm, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri
Det ser litet vintrigt ut på Monets målning. Skulle man inte kunna säga att Monet målade den luft som befinner sig mellan åskådaren och de objekt han avbildar? Disigheten, det kyliga ljuset, frånvaron av skugga och den oklara bakgrunden. Just dessa egenskaper hos impressionisternas målningar hänför oss ännu, bilderna tycks förmedla en impression.

måndag 17 november 2008

Hubert o Jan van Eyck

Hubert (1366-1426) och Jan van Eyck (1390-1441) Lammets tillbedjan (1420-1432)
Den större av målningarna, Sint Baafs katedralens altarskåp, Gent. Lammets tillbedjan är det första exemplet i konsthistorien på ett mer genomarbetat landskap, med grönskande träd, blå himmel och realistiska moln.
Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Hebreerbrevet 9:13-14
Är detta människooffer verkligen den föreställning som vi önskar hålla fast vid, att Jesus offrades för att rentvå vår synd?

söndag 16 november 2008

Valentin de Boulogne

Valentin de Boulogne (c. 1591 - 1632) Christ Driving the Money Changers out of the Temple (c. 1618)
Valentin de Boulogne skildrar en våldsam scen i Jerusalems tempel där Jesus i vredesmod misshandlar köpmän. Han har förberett sig och flätat samman en piska av repstumpar. Johannes beskriver händelsen som tämligen brutal. Köpmän, får och oxar sprang flyende ut ur templet och de bord som användes av penningväxlarna vräktes omkull. "Bort med allt det här!" skrek han. Ref Joh 2:15, 16
Efter Konstantin, då kristendomen blivit statsreligion i det romerska imperiet, kom de kristna företrädarna att bli mycket intoleranta mot dem som på minsta sätt avvek från kyrkans lära.

lördag 15 november 2008

François Dubois

François Dubois (1529-1584) Le massacre de la Saint-Barthélemy (ca. 1572-84) 94 x 154 cm, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
Blodbadet som Frans folk gjorde på hugenotterna vid Vassy i Champagne 1 mars 1562 gav uppslaget till de ryktbara hugenottkrigen. Avsikten med bartolomeinatten var att man önskade mörda några viktiga personer inom den protestantiska rörelsen, men det hela urartade genom att de parisiska medborgarna mördade åtskilliga tillresta hugenotter (kalvinister). Denna natt har fått symbolisera Katarinas maktanspråk och grymhet. Händelsen ägde rum i Paris på natten till S:t Bartolomeus dag, den 24 augusti 1572. Katolikerna kunde inte tolerera kritik och reformrörelser. Katarina av Medici fruktade att protestanterna skulle vinna allt större politiskt inflytande. Och de vann anhängare vilket uppfattades som ett hot (ca 10%).

fredag 14 november 2008

Henry Mayne

Henry Mayne (1891 - 1975) Porträtt av konstnären Richard Björklund (1925)
Henry Mayne var skolad i Köpenhamn och till utryck och kynne mycket besläktad med de framstående danska målarna från förra sekelskiftet. Det är en flott och kontrastrik bild, ett skickligt utfört porträtt. Jag tycker tekniken påminner om Gunnar Zilos. Undrar om där fanns någon nämnare som var gemensam? Ett ursprung i kubismen kanhända? Dottern Birgit Rausing gett ut en biografi (Min far Henry Mayne : [liv och konst] Ill. 2008) om Henry Maynes konstnärskap.

torsdag 13 november 2008

Albert Marquet

Albert Marquet (1890-1947) Le 14 Juillet au Havre (1906) 61 x 50 cm
Termen "fauvism" tillskrivs den franske konstkritikern Louis Vauxcelles, som beskrev ett rum på Salon d'Automne ("Höstsalongen") i Paris 1905, där en italiensk renässansskulptur omgavs av målningar av Henri Matisse och andra som "Donatello parmi les fauves" ("Donatello bland vilddjuren"). Vauxcelles uppfattade konstnärerna som "vilda" i sitt uttryck, och de fick därmed namnet Les fauves. Ref http://articles.gourt.com/sv/Fauvism

onsdag 12 november 2008

Curt Clemens

Curt Clemens (1911-1947) Porträtt av Aili (1943) pastell (64 x 76 cm)
I början av 40-talet målade Clemens porträtt i orangeblossande kolorit. Det blev en serie av på en gång sensuella och ödmjukt varsamma studier av unga kvinnor, med hustrun som upphöjt ledmotiv. Fritt efter Eugen Wretholm. Se vidare http://www.c-clemens.net/default.htm

tisdag 11 november 2008

Einar Parslev

Einar Parslev (1891 - 1977) Stilleben (1930) 28 x 40 cm
En prydlig målning med färgtuber, terpentin, linolja och målarlåda. Från 1950 arbetade Parslev med ljus och skugga i sina målningar. Einer Parslev tillhörde en grupp av artistier som inte lät sig påverkas av modernismen. Gruppens medlemmar önskade hålla fast vid traditionella danska värderinga som de var innan sekelskiftet.

måndag 10 november 2008

Albin Amelin

Albin Amelin (1902-1975) Två kvinnor vid fönstret
Det framgår omedelbart av Amelins målningar att det är arbetarklassens människor som skildras, ofta i industriell miljö. "Sina kanske bästa resultat har han nått i porträtten av unga arbetarkvinnor, där den innerliga uppfattningen funnit sin rätta uttrycksform i den tafatta, grova tekniken." Eugen Wretholm

söndag 9 november 2008

Gösta Adrian Nilsson

Gösta Adrian Nilsson (1884-1965) Hästtamjaren (1914)
Adrian Nilsson skrev i "Den gudomliga geometrin" (1922) att konst handlar inte i första hand om att avbilda, utan om att bygga upp en bild av rena absoluta former sprungna ur en mystisk impuls.

lördag 8 november 2008

Jacob Glaudianna de Haan

Jacob Glaudianna de Haan (1824-1901) Nature morte aux lilas, boule de neige et citrons (1889)
Målningen såldes på Christies i Paris förra året. Uppgifter om denna konstnär är sparsamma om man söker på internet. Färgkontrasten kunde knappast vara mer häftig, de citrongula frukterna mot de violetta blommorna. Mycket effektfullt!

torsdag 6 november 2008

Olga Alexandrovna

Storfurstinnan Olga Alexandrovna av Ryssland (1882-1960) Still life akvarell 26 x 26 cm.
Olga var dotter till Alexander III och Maria Fjodorovna. Hon målade under hela sitt liv, som akvarellen ovan.

onsdag 5 november 2008

Carl Larsson

Carl Larsson (1853-1919) My friends, the Carpenter and the Painter (Åt solsidan, En bok om boningsrum, om barn, om dig, om blommor, om allt. 1910)
En bild med viss aktualitet för vårt hem. Köket står på tur att genomgå en större metamorfos. Det kommer bl a att innebära att köksbordet kommer att placeras på den plats där skafferiet nu är. Det gamla fönstret (i skafferiet) skall bytas mot ett nytt, större. Utsikten därifrån kommer att vara riktat mot Vättern och vår närmaste granne.

tisdag 4 november 2008

Bengt Orup

Bengt Orup (1916-1996) Disp. Johan Anderssons hatt (1944) 48 x 55 cm
"Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster."
Ref. http://www.bengtorup.se

måndag 3 november 2008

Akke Kumlien

Akke Kumlien (1884-1949) Promenaden Tempera (1935-40?) 27 x 21.5 cm
Ett mycket stort antal svenska konstnärer har läst Akke Kumliens bok om Oljemåleriet Material, metoder och mästare (1946). Sedan dess har flera nyare upplagor tryckts.

lördag 1 november 2008

James C. Christensen

James C. Christensen (f. 1942) Sleeper Lost in Dreams
We are, each of us, angels with only one wing.
And we can only fly embracing each other.

Luciano De Crescenzo
Mer information på Wikipedia och Youtube.