söndag 30 januari 2011

Rembrandt van Rijn

Rembrandt van Rijn (1606-69) Christ Healing the Sick (ca 1643/1649)
Markus skriver om en dag utanför synagogan, det är sabbat och fariseerna "ville ha något att anklaga" Jesus för. I alla fall föreställer sig Markus det. Men det är i stället Jesus som ställer en retorisk fråga till fariseerna: "Vad är tillåtet på sabbaten [...]?" Fariseerna säger ingenting, de tiger. "Då såg han på dem fylld av vrede, [...]." Och på uppmaning från Jesus, håller mannen fram sin hand. Handen blir återställd. På sätt och vis, har Jesus utnyttjat en man med en förtvinad hand för att få vädra sin vrede mot fariseerna. Fariseerna är naturligtvis petimeteraktiga då det gäller den mosaiska lagen och de registrerar varje avsteg. "Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas." (2 Mos 35:2) Jesus som är jude borde vetat bättre, lagen skall följas. Därför gick dessa rättrogna fariseer "[...] bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen". (Mark 3:6) Så låg det tydligen till, Markus önskade belysa vilka som konspirerade mot och blev den avgörande orsaken till att Jesus avrättades på ett mycket grymt och förnedrande sätt. Den mosaiska lagen blir till romersk rätt och straffpåföljd.

torsdag 27 januari 2011

John Waterhouse

John William Waterhouse (1849-1917) Mariamne Leaving the Judgement Seat of Herod (1887)
Mariamne (~57 - 29 fvt), var en hasmoneisk prinsessa av mackabéersläkt. Äktenskapet med Herodes den store hade i mångas ögon någorlunda legitimerat att en uppkomling med anor från Iduméen söder om Judéen usurperat makten. Dramat med Mariamnes avrättning hade ingredienser av ränkspel och svartsjuka. Det gav Pär Lagerkvist motivet till hans roman Mariamne (1967).

lördag 22 januari 2011

Jean Fouquet

Jean Fouquet (1420-1480) The taking of Jerusalem by Herod the Great, 36 BC, Bibliothèque Nationale, Paris, France
Under sin tid i Rom lyckades Herodes bli utnämnd till kung över Judéen. Men det dröjde 3 år, innan han kunde taga sitt rike i besittning. Judéen erövrades bit för bit och slutligen efter 3 månaders belägring föll Jerusalem 37 fvt. Antigonos var besegrad och avrättades af romarna.

fredag 21 januari 2011

Hishams Palats

Hishams palats (Khirbat al-Mafjar) (724-743) är i dag en plats för arkeologiska utgrävningar. Det är beläget fem kilometer norr om Jeriko. Hishams efterträdare Walid lät täcka väggar, golv och tak med stuckoarbeten mosaiker fresker och stenreliefer. Mosaikerna hör till en syrisk tradition.

torsdag 20 januari 2011

John Martin

John Martin (1789-1854) Joshua Commanding the Sun to Stand Still (1872)
Man förundras över historieskrivningen om hur Kanaan erövrades, allt tycks vara tillåtet. Självklart anses numera Bibelns bok Josua som historiskt otillförlitlig. Den partiska bibelarkeologin verkade först bekräfta vissa uppgifter, men med ny teknik har det visat sig att dateringarna ofta varit grovt felaktiga (The Bible Unearthed, Finkelstein & Silberman, 2001).

Den dagen, då Herren gav amoreerna i israeliternas våld, talade Josua till Herren. I israeliternas närvaro sade han:
Sol, stå stilla i Givon, måne, i Ajalons dal.
Då stod solen stilla och månen stannade, tills han hämnats på fiendefolket. Detta är nedtecknat i Den redliges bok. Solen stannade mitt på himlen hela dagen och väntade med att gå ner. Ref Jos 10:12-13

måndag 17 januari 2011

Jean Fouquet

Jean Fouquet (~1420-1480) Battle of Jericho
Fouquet verkade i en stil som var starkt påverkad av italiensk renässans och flamländsk realism. Här ser vi hur förbundsarken bärs runt staden och man blåser i hornen. Folk skriker och murarna störtar samman. Det är inledningen till förintelsen av staden Jerikos invånare. Jag antar att berättelsen har ett något annat syfte än att göra anspråk på historicitet. Ordet förintelse förekommer 114 gånger i Bibeln.

När folket hörde hornstöten höjde de ett väldigt härskri, och murarna störtade samman så att var och en kunde gå rakt in. Så intog de staden. Allt i staden, man och kvinna, ung och gammal, oxe, får och åsna, vigde de åt förintelse och högg ner. Ref. Jos 6:20-22

"I decennier ... tolkade forskare arkeologin i ljuset av vad Bibeln sade ... [så att man tog] för givet att Bibelns ord var sanna — inte endast moraliskt och religiöst, utan historiskt och vetenskapligt." Ref. George Athas Minimalism: The Copenhagen School of Thought in Biblical Studies

lördag 15 januari 2011

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci (1452-1519) Anna själv tredje (~1499) National Gallery, London
Anna själv tredje är en vanlig gestaltning av jungfru Marias moder Anna, där hon återges med Maria och Jesusbarnet i en gemensam bild. Sankta Anna var enligt det  apokryfiska Jakobs protevangelium namngiven som Marias moder och blev ett populärt  helgon under 1300-talet. 1425 blev hennes helgondag allmän i danska kyrkor. Hennes högtidsdag inföll den 9 december.Begreppet "själv tredje" åsyftar en huvudperson som ingår i en grupp vars totala antal nämns. S:t Anna-motivet har alltså tre personer med Anna själv som huvudperson. Detta begrepp var ofta förekommande under medeltiden. Som ett exempel på begreppet kan nämnas Malmös senmedeltida räkenskapsbok där "Rasmus timmerman själv andra" omtalas, det vill säga Rasmus och att han hade med sig en medhjälpare. Ref. Wikipedia

onsdag 12 januari 2011

Anna Gardell-Ericson

Anna Gardell-Ericson (1853-1939) Sommar vid Hejdeby i Kräklingbo
En vardaglig bild, försommar, blommande brandliljor. Att kunna sätta sig i trädgården med frukostbrickan och målarblocket känns avlägset. Tittar jag ut ser jag att nattens snöfall gjort trädens grenar vita. Det ser grafiskt ut, snön är blekblå mot trädens mörka toner av umbra. Det ljusnar och jag skall gå ut och hämta tidningen.

söndag 9 januari 2011

Michael Dudash

Michael Dudash (f. 1952) Searching for the King
Kaspar, Melchior och Balthasar är de namn som tillhör dem vi idag känner bättre som "de tre vise männen". På latin kallas deras dag epiphania domini, "uppenbarelsen av Herren".  Från och med 800-talet kom de också att kallas kungar – heliga tre konungar – och man såg dem som representanter för människans tre åldrar, ungdom, mandom och ålderdom, och som representanter för olika delar av världen, som vi kan se av bilden från altarskåpet från Österåker. Ref. Historiska museet

torsdag 6 januari 2011

Alfred von Wierusz-Kowalski

Alfred von Wierusz-Kowalski (1849-1915) Sledding Caravan
His paintings which received medals at numerous exhibitions where sought-after by collectors and German art dealers. In 1890 he was nominated as an honorary professor of the Munich Academy. He painted generic and historical scenes. After his journey to Africa in 1903 he also undertook oriental themes. His paintings sparsely can be found in collections of Polish museums. Ref. Wikipedia