måndag 28 juli 2008

Sanherib

Sanherib (ca 705-681 fvt) assyrisk kung
Om den avbrutna belägringen av Jerusalem år 701 fvt
Trängande operativa behov av den assyriska armén på annat håll, assyrierarméns fältsjuka utanför Jerusalems stadsmurar, vattenbrist och vetskapen om möjligheten till friskt vatten för den sjuka belägringsarmén, vatten som man visste fanns inne i Jerusalem genom Hiskias förutseende vattenledningsdragning, samt slutligen en uppgörelse med Hiskia om relativt milda kapitulationsvillkor, kan kanske ge viktiga underliggande förklaringar till hela upplösningen på belägringen.

söndag 20 juli 2008

Siloa-inskriften

Siloainskriften påträffades 1880 vid Siloakanalens mynning. Skriften tros vara ristad av någon deltagare då Hiskias tunnel byggdes ca 700 fvt. Skriften talar om att två arbetslag från varsina ändar av tunnelns uthuggning möttes och att vattnet kunde strömma genom den färdiga tunneln. Jag är inte säker på om det finns någon äldre gammalhebreisk skrift.
Norin, Stig, Siloainskriften och Hiskias tunnel. (The Siloam Inscription and Hiskiah's tunnel). // Svenska Jersualemsföreningens Tidskrift. - 2000 (99/2000) : 3 , s. 10-13

torsdag 17 juli 2008

Lord Frederick Leighton

Lord Frederick Leighton (1830-1896) Pavonia (1858)
Leighton var den ledande företrädaren för den senviktorianska erans sentimentala klassicism och idealism, i opposition mot prerafaeliterna. Han växte upp och studerade på kontinenten men bosatte sig 1860 i London. Han blev akademins preses (1878) och var den förste målaren som gjordes till pär (1896). Hans hus, Leighton House, vid Holland Park i London, är i dag ett museum. Ref. Wikipedia

måndag 14 juli 2008

Edward Hopper

Edward Hopper (1882-1967) Office at Night (1940)
I Hoppers målningar spelar ljuset en stor roll som stämningsskapande element. T ex i målningarna Office at Night och Nighthawks (1942). Bilderna ser litet stumma och ödsliga ut trots att de är befolkade. Det är som skildringar av en kontaktlös och alienerad värld.

torsdag 10 juli 2008

Edgar Muller

Edgar Muller med flera, den här målningen är den största i sitt slag. Målningen är omkring 280 kvadratmeter och konstnärerna har onekligen åstadkommit en fantastisk omvandling av gatan till att föreställa en flod med ett vattenfall. Konstverket skapades som en del i projektet med Moose Jaw Prairie Arts Festival (2007). Följ länken och läs vidare:
http://daily-blend.blogspot.com/2007/11/largest-3d-street-painting-in-world.html

lördag 5 juli 2008

Harald Sohlberg

Harald Sohlberg (1869-1935) En blomsteräng norrut (1905) 96 x 111 cm, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Denna målning är först och främst en lovsång till skönheten - skönheten hos ett landskap som badar i den nordiska sommarnattens säregna skymningsljus. Sohlbergs utgångspunkt var de stora fälten av vita prästkragar vid Gullikstad. Han utförde noggranna studier av blommorna, men i målningen har de blivit till en matta av stjärnor som sträcker sig bort mot den bleka fullmånen. Det nära förenas med det fjärran. Ref. Naturens spegel, Nordiskt landskapsmåleri 1840-1910

fredag 4 juli 2008

Eero Järnefelt

Eero Järnefelt (1863-1937) Vass om hösten (1905) Konstmuseet Ateneum, Antellska samlingarna. Eero Järnefelt hör tillsammans med Albert Edelfelt och Akseli Gallen-Kallela till mästarna inom den finländska guldålderskonsten, och deras konst hade betydelse både nationellt och internationellt.

tisdag 1 juli 2008

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck (1862-1946) Grön bänk (1928)
Det finns en målning Landskap från Bretagne (1883) som är denna målnings förlaga. Komposition och teckning har behållits, men kolorit och nyans har reducerats högst väsentligt.