tisdag 30 september 2008

Tintoretto

Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-94) The Slaughter of the Innocents (1582-87). Scuola di San Rocco, Venice.
Målningen handlar om Josef och Maria som gick till Betlehem för att skattskriva sig. Herodes får veta att en ny kung är född. Han låter därför avrätta alla pojkar under två år. Berättelsen är en sammansmältning av två skilda berättelser i Bibeln (hos Lukas och Matteus).

söndag 28 september 2008

Augustus och pelagianismen

Pelagius (360-435) betvivlade läran om arvsynden. Människan kan bli god genom sin egen moraliska strävan. För Augustinus (354-430) var en sådan lära kättersk. Augustinus menade att Adam före syndafallet hade sin fria vilja och hade kunnat avhålla sig från olydnad. Men då han och Eva åt av den förbjudna frukten blev deras natur fördärvad. Detta fördärv drabbade även deras avkomma. Det blir därför (i fortsättningen) endast med Guds nåd som de kan avhålla sig från synden och bli goda. (se t ex Rom 9:16) Vi förtjänar därför alla den eviga fördömelsen som visar på Guds rättfärdighet, de utvalda som får frälsningen är tecknet på hans barmhärtighet. Rent intuitivt vänder jag mig mot Augustus pessimistiska uppfattning. Vi tycks inte förmå någonting gott av egen kraft.

Roman Kramsztyk

Roman Kramsztyk (1885-1942) Karol Szuster (1927)
Som framgår av porträttet ovan använder sig Roman Kramsztyk av en markerad kontrast mellan ljus och skugga. Kramsztyks verk ingick i en serie utställningar av polsk konst som visades runt om i Europa och i Stockholm 1929. Under krigsåren fylldes hans skissblock med tragiska scener av förstörelsen av Polen. Han blev skjuten av en SS-officer i warszawagettot.

fredag 26 september 2008

Carl Kylberg

Carl Kylberg (1887 - 1952) Solen sjunker (1949) 50 x 59,5 cm
Carl Kylbergs verk kännetecknas av sin färgskala med starka färgkontraster. Hans landskap och figurkompositioner är starkt förenklade. Under senare delen av sitt konstnärskap skapade han en mängd religiösa motiv.

söndag 21 september 2008

Ola Billgren

Ola Billgren (1940 - 2001) En face (1971)
Kanske är det en viktig händelse att priset på denna målning blev mycket högt då den såldes på Bukowskis 2001. Vi tycker att det är fantastiskt att kunna göra en målning som är näst intill fotorealistisk. Ändå är det en vardagligt enkel handling som Ola Billgren valt som sitt motiv, en ung kvinna som sitter vid ett bord och intar en måltid. Hon tittar, utan större entusiasm, rakt mot betraktaren, vilket påminner något om kvinnan i Manets målning från 1882; A Bar at the Folies-Bergère. Vi tränger oss kanske på, har vi där att göra?

fredag 19 september 2008

Richard Parkes Bonington

Richard Parkes Bonington (1802-1828)
R. P. Bonington fick en mycket kort konstnärlig karriär. Han var mycket produktiv och hans akvareller är fulla av atmosfär. Hans målningar räknas till den romantiska epoken, men kan även ses som förebådande impressionismens uppfattning av landskapet.

torsdag 18 september 2008

Tavik František Šimon

Tavik František Šimon (1877-1942) Quai Voltaire in winter, Etsning; mjukgrund och aquatint
Som elev vid Academy of Fine Arts i Prag, fick han ett stipendium som gjorde det möjligt för T. F. Simon att göra studieresor till Italien, Belgien, England och Frankrike. Sin första separatutställning hade han i Prag 1905, och i Paris 1906.

onsdag 17 september 2008

Tavik František Šimon

Tavik František Šimon (1877-1942) Still-life with a Melone (ca. 1925)

måndag 15 september 2008

Berndt Lindholm

Berndt Lindholm (1841-1914) Maisema
Han inledde sina utländska studier i Düsseldorf 1863, kom 1865 till Karlsruhe och 1867 till Paris, där han mottog starka intryck av det nya franska måleriet. L. var den förste finländare som slöt sig till fransk landskapskonst och tillämpade dess strävan efter stämningens enhet och färgernas harmoni på nordisk natur.
Ref. Uppslagsverket Finland (1983).

söndag 14 september 2008

Francis Hayman

Charles Grignon efter Francis Hayman (1708-1776), Satan spying on Adam and Eve (1749) illustration av John Miltons: Paradise Lost, Book IV
Augustinus utformade läran om arvsynden, enligt vilken alla människor bär på Adams skuld. Människan är därför underkastade evigt straff, om Gud inte utvalt dem till att få del av frälsningen. Den medeltida västkyrkan accepterade aldrig Augustinus egen tolkning, utan mildrade läran, och menade att ingen var förutbestämd till fördömelse, utan att det handlade om både människans handlande och Guds nåd.
Luther som fann mycket stöd i Augustinus lära menade att människan är ohjälpligt fallen i synd men blir frälst genom rättfärdiggörelsen av tro. Calvin skärpte detta ytterligare genom sin lära om den dubbla predestinationen.

fredag 12 september 2008

Louis Novak


Louis Novak (1903-83) Dixon Square, Westerly, R.I. (Rhode Island) (1950) N.d. 206 x 250 mm. Cold. woodcut on Japanese paper.

torsdag 11 september 2008

Rembrandt van Rijn

Rembrandt van Rijn (1606-1669) Cottages before a Stormy Sky (c. 1641) 18,2 x 24,5 cm. Albertina, Vienna
Rembrandt inledde sin bana med små målningar med bibliska motiv, i vilka kan märkas influenser från Rubens barockmåleri samt chiaroscuro-måleriet hos Caravaggios nederländska efterföljare. Ref. Wikipedia

onsdag 10 september 2008

Marie Cailliau

Marie Cailliau Love letter (2006) 50 x 60 cm

Se http://hagaborg.blogspot.com/search?q=Cailliau

tisdag 9 september 2008

Alfred Sisley

Alfred Sisley (1839-1899) Street of Marlotte, a.k.a. Women Going to the Woods, (1866) Bridgestone Museum, Tokyo.
Sisley var till en början påverkad av Corot men blev senare en av de ledande bland impressionisterna och ställde ut tillsammans med dem under 1870- och 1880-talet.

måndag 8 september 2008

Inanna

Inanna morgon- och aftonstjärnans gudinna, är en sumerisk fruktbarhetsgudinna som härskar över gryning och skymning, himmel och jord. Hon är passionens, känslornas, sångens, ordningens och krigets gudinna.

söndag 7 september 2008

Auguste Comte

Auguste Comte (1798-1857)
Enligt Comte måste vi avstå från att försöka besvara frågan om livets eller varats yttersta mening. Dessa frågor ledde till just spekulation och de gick inte att besvara. Vi måste nöja oss med de frågor som sinneserfarenheten kan hjälpa oss att besvara. Enligt Comte ville metafysiken besvara frågan varför medan positivismen istället ville besvara frågan hur.
Comte menade att människans intellektuella utveckling gått genom tre stadier:
Det teologiska stadiet: Andar och gudar användes för att förklara världen
Det metafysiska stadiet: Abstrakta principer som idéer, materia eller livskraft används för att förklara världen.
Det positiva stadiet: Det som uppnåddes i Comtes livstid då människan lämnar de abstrakta frågorna och vetenskap bedrivs genom att man a) konstaterar fakta, b) systematiserar fakta och c) konstruerar lagar för den förändring vi har kunskap om.

Kurt Schwitters

Kurt Schwitters (1887-1948) Opened by Customs (1937-38).
"During his career, Schwitters produced paintings, collages, sculptures and poems. He set up a successful design agency in 1924 and throughout the 1920s edited a magazine, called Merz, which provided a forum for new design ideas."
Ref: http://www.tate.org.uk/imap/imap2/pages/transcripts/schwitters_tr.html

lördag 6 september 2008

Nancy Cunard

Nancy Cunard (1896-1965) Foto: Man Ray 1926
Nancy Cunard var engelsk författare och förläggare.
I radions P1 så blev Nancy Cuinard i dag presenterad av Susanne Ljung i programmet Stil.
"Nancy Cunard blev porträtterad av otaliga konstnärer och satt modell för skulptören Brancusi, och för fotografen Man Ray.
Genom sin säregna stil, med sotade ögon och armarna fyllda upp till armhålorna med breda och klirrande, armband, lyckades Nancy Cunard dessutom bli en av Europas mest fashionabla, och trendsättande, kvinnor.
Men Nancy Cunard var långt mer än bara än en inspirerande musa. Många ser i henne en modern kvinna, en sorts prototyp till dagens självständiga kvinnor."
Ref. http://www.sr.se/

fredag 5 september 2008

Yves Klein

Yves Klein (1928-1962) Le Saut dans le Vide (1960) 5, rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses. Foto: Shunk-Kender
Ett mycket känt verk är "Steget ut i ingentinget", vilket är ett foto där Yves Klein ses kasta sig ut från en byggnad. Bilden är ett montage, men det har kanske bidragit till att göra bilden än mer intressant.

onsdag 3 september 2008

Fernando Botero

Fernando Botero (f. 1932) Dancers (1987) 195 x 131 cm
Det är rejält tilltagna mått på Boteros målningar, men det verkar också behövas för att ge människorna den plats de behöver. Fernando Botero är Colombias internationellt mest kända målare. Stilen är mycket personlig och i Kävlinge utanför biblioteket finns en bronsskulptur "Dockan" inköpt 1980.
Ref. http://sv.wikipedia.org/wiki/Fernando_Botero

tisdag 2 september 2008

André Derain

André Derain (1880-1954) Collioure (1905)
Derain var en av de stora fauvisterna. Han ansåg att impressionisterna hade förlorat sig i sina färgkluttar och han ville se större ytor med renare färger för att uppnå full effekt av sin vilda metod. Under 1905, arbetade han tillsammans med Matisse, vilket var bra för att fauvismen skulle mogna.