tisdag 31 augusti 2010

Emil Nolde

Emil Nolde (1867-1956) Kreuzigung (1911-12)
Noldes främsta religiösa målningar (cirka 1909-1915) blandades med tillkomsten av målningar som Maria Egyptiskan (1912) som med sina expressivt våldsamma färger utgör ett typiskt exempel på expressionismens sensuella och antiintellektuella karaktär när den uppträder i sin renaste form.

måndag 30 augusti 2010

Karl Schmidt-Rottluff

Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) Norwegian Landscape (Skrygedal 1911)
Karl Schmidt-Rottluff var den mest brutala och våldsamma av de tyska expressionisterna, med en aggressivt markerad teckning och rå färgskala, till exempel i Två kvinnor (1912). I Berlin (från 1910) tog han starka intryck av afrikansk skulptur och gjorde flera arbeten i trä, till exempel Huvud (1917) och träsnitt, till exempel Vandringen till Emmaus (1918). Ref. Wikipedia

söndag 29 augusti 2010

Ernst Ludwig Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) Artistin-Marcella (1910) Brücke Museum, Berlin
Med Kirchner som ledare och med starka intryck från Gauguin, Munch, van Gogh och framför allt den primitiva konsten var Die Brücke den första yttringen av den tyska expressionismen – på ytan påminnande om fauvismen i Paris, men medvetet våldsammare och ett direkt försök att uttrycka mänskliga känslor. Intensiteten i deras konst och filosofi, med djupa rötter i Nietzsche, är en parallell till de italienska futuristernas glödande tro på en ny värld.
I början av 1910 träffade Kirchner två tonåringar Heckel Franzi och Marcella döttrar till änkan efter en cirkus.

lördag 28 augusti 2010

Paul Signac

Paul Signac (1863-1935) Un dimanche (1888-90)
Signac räknas som pointillismens främste teoretiker. Han började dock tillsammans med Pissarro m.fl. som impressionist, men från 1884 följde han Seurat i dennes divisionistiska (pointillistiska) inriktning. Paul Signac redogjorde teoretiskt för sin måleriteori i D'Eugène Delacroix au néo-impressionisme (1899).

fredag 27 augusti 2010

Georges Rouault

Georges Rouault (1871-1958) Christ in the Outskirts (1920-4) Bridgestone Museum, Tokyo
Målningen Christ in the Outskirts föreställer Jesus tillsammans med två små personer, barn kanske. Perspektivet är liknande det som används av Richard Diebenkorn eller Anselm Kiefer, figurerna ses i ett slags fågelperspektiv.

torsdag 26 augusti 2010

James Ensor

James Ensor (1860-1949) The Red apples (1883)
Ensor painted still lifes in a similar manner to that of Cezanne before Cezanne. An example is The Red Apples from 1883. He was a member of a group that he and his friends cofounded called “The Twenty” which focused on artistic freedom of expression. They reacted against French Impressionism and early on he established himself as the leader of that group. Ref. Accessible Art

onsdag 25 augusti 2010

Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico (1888-1978) The Archaeologists (1968)
På sextiotalet inledde han sin "neo-metafysiska" stil, som kännetecknas av en än mer artificiell färgskala än i de tidigare bilderna, samt att den på tiotalet utvecklade meta-fysiska ikonografin nu även fått inslag från de Chiricos senare arbeten. Ref. Wikipedia

tisdag 24 augusti 2010

Giacomo Balla

Giacomo Balla (1871-1958) Dynamism of a Dog on a Leash (1912)
Under påverkan av Filippo Tommaso Marinetti övergick Giacomo Balla till futurismen, med dess bildspråk och rörelse. Han undertecknade det Futuristiska Manifestet 1910 och började designa och måla futuristiska möbler. Inom måleriet redovisas hans nya stil klart 1912 med verket Dynamism of a Dog on a Leash.

måndag 23 augusti 2010

Fredrik Henrik af Chapman

Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808) Prins Gustaf in the Stockholm harbour
Bilden är hämtad från titelsidan av Architectura navalis mercatoria av Fredrik Henrik af Chapman, tryckt år 1768. 1765 sökte Chapman permission från sitt arbete som chefskonstruktör för Skärgårdsflottan vid Sveaborg för att under ett par år ägna sin tid åt planschverket Architectura Navalis Mercatoria, en sammanställning av vad Chapman ansåg vara exempel på sin tids bästa och mest intressanta fartygstyper. Sammanställningen som hade beställts av amiral Karl XIII (1748-1818), bror till dåvarande kung Gustav III, publicerades 1768. Boken innehåller sextiotvå stick med ritningar av fartyg och båtar, både svenska och utländska.

fredag 20 augusti 2010

Lilla Cabot Perry

Lilla Cabot Perry (1848-1933) Lady With a Bowl of Violets (c.1910) National Museum of Women in the Arts, Washington, D.C.
Den edwardianska stilen är framträdande, med håruppsättningen följde ofta enorma hattar. Chiffongklänningen är fantastiskt vacker.

torsdag 19 augusti 2010

Umberto Boccioni

Umberto Boccioni (1882-1916) Romanzo di una cucitrice (1908) Barilla Collection of Modern Art, Parma, Italy.
Hon läser en bok om en sömmerska! Det är litet innan den italienska futurismen får honom att överge stillsamma porträtt. Futurismen grundades 1909 av Filippo Tommaso Marinetti. Den politiska ideologin fascismen tog starkt intryck av futurismen, och uppmuntrade till flera av punkterna i det futuristiska manifestet.

onsdag 18 augusti 2010

Fernand Léger

Fernand Léger (1881-1955) Maud Dale (1935) National Gallery of Art, Washington, D.C.
Léger skapade från 1917 en starkt personlig konst med klara färger och rika kontraster, med motiven: dansöser, maskiner, blommor, matroser m.m. Några av hans mest kända verk är Trappan och Clowner. Han gjorde även filmen Ballet Mécanique (1924). Ref. Wikipedia

tisdag 17 augusti 2010

Robert Delaunay

Robert Delaunay (1885-1941) Delaunay har gjort sig känd för att ha grundat orfismen, som förenar fauvismens starka färger och kubismens betoning av geometriska figurer. Robert Delaunays bilder är sammansatta av av gula, blå och röda färger som han kombinerar och blandar.

måndag 16 augusti 2010

Albert Gleizes

Albert Gleizes (1881-1953) Portrait of an Army Doctor (1914-15)
Gleizes imponerades så starkt av en målning av Le Fauconnier att han övergav sitt tidigare impressionistiska manér och tog kontakt med andra kubistiska målare. Många konstnärer arbetade i den kubistiska stilen, vilken efter 1905 ersatte fauvismen som den ledande rörelsen i Paris. De viktigaste bidragen gjordes av Juan Gris och Fernand Léger, men där fanns många andra, däribland Albert Gleizes och Jean Metzinger (som gav ut en bok om kubismen, Du cubisme), André Derain, Othon Friesz, Roger de la Fresnaye och Louis Marcoussis. Ref. Wikipedia

söndag 15 augusti 2010

Louis Marcoussis

Louis Marcoussis (1878-1941) Nature morte cubiste (1914)
Marcoussis begav sig 1903 till Paris och var från 1907 knuten till kubismen. Hans målningar visades på många utställningar i både Europa och USA. 1925 hade han sin första separatutställning i Paris. Louis Marcoussis målade ofta stilleben och musikinstrument i kubistisk stil, men även porträtt och bilder av Paris.

lördag 14 augusti 2010

Othon Friesz

Othon Friesz (1879-1949) Trees, Autumn (1906)
It was while he was at the Lycée that he met his lifelong friend Raoul Dufy. He and Dufy studied at the Le Havre School of Fine Arts in 1895-96 and then went to Paris together for further study. In Paris, Friesz met Henri Matisse, Albert Marquet, and Georges Rouault. Like them, he rebelled against the academic teaching of Bonnat and became a member of the Fauves, exhibiting with them in 1907. Ref. Wikipedia

fredag 13 augusti 2010

Albert Marquet

Albert Marquet (1875-1947) Hamnbild (1920)
"Den moderna konsten är buren av en så tjock konsensus mellan konstnärer, kritiker, åskådare, funktionärer, kuratorer, professorer, gallerister och köpare att det inte finns utrymme för substantiell kritik. Aldrig någonsin torde det ha funnits en konst som varit så akademisk, så etablerad, så statlig som den nutida." Thomas Steinfeld.

torsdag 12 augusti 2010

George Hillyard Swinstead

George Hillyard Swinstead (1860-1926) A Pause for Reflection
Success came with his Academy picture of 1885, The First Step, a cutesy pic of a young girl with a dog on a rustic paved stairway, admiring a puppy trying to climb the first step. Many similar efforts followed, along with portraits, some over-sweet, others rather appealing. Closely allied to his feminine portraits, are some ideal portraits of long haired girls with flowers, again rather sweet but rather good,

onsdag 11 augusti 2010

Raoul Dufy

Raoul Dufy (1877-1953) Le Havre, 14 juillet (1906)
Under inflytande från Matisse gjorde Raoul Dufy fauvistiska målningar med ytor i starka färger och en ojämn svart kontur, till exempel La Plage de Ste-Adresse (1906).

måndag 9 augusti 2010

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881 - 1973) Le joueur de guitare (1910)
Med titelns hjälp kan man förstå att där finns en person som spelar gitarr. Metoden blev snabbt en stilart, snarare än en verklig analys av ett föremål som brutits upp i geometriska element. Men det estetiska värdet blev gott. Picasso blev en stilarternas entreprenör som ofta experimenterade med bildgestaltningen.

fredag 6 augusti 2010

Berthe Morisot

Berthe Morisot (1841-1895) On the terrace at Meudon (1871-72) Art Institute, Chicago
Berthe Morisot deltog i sju av de åtta impressionistutställningarna, och hennes känsliga impressionistiska formspråk påverkade på 1870-talet hennes svåger Édouard Manet. Målningen Vaggan (1872) visades på den första impressionistutställningen (1874). Ref. Wikipedia

torsdag 5 augusti 2010

Eugène Boudin

Eugène Boudin (1824-1898) Trouville, Le Port (1885)
Denna lilla målning kan kanske inte vara så dyr, frestas man tro. Men då tar man rejält fel. Tavlan har tillhört Gary Grant och den såldes för en tid sedan för $108,000. Och Boudin uppmuntrade Claude Monet att satsa på måleriet, det får man väl anse vara ett mycket gott råd.

onsdag 4 augusti 2010

Frédéric Bazille

Frédéric Bazille (1841-1870) La Toilette (1870) Musée Fabre, Montpellier
Bazille dödades då han var 29 år i det fransk-tyska kriget. -Målningen ovan tycker jag har släktdrag med Édouard Manets Olympia, som fanns med på Parissalongen 1865.
Jag läste om att kompositionen har likheter med Paolo Veroneses, The Mystic Marriage of St. Catherine of Alexandria. Jodå det finns likheter och Bazilles intresse för de gamla mästarna påverkade säkert teknik och komposition. Men jag finner Manets målning mer intressant även om den är genomanalyserad och vi har fått en uppfattning om bilden som är svår att frigöra sig ifrån. -Manet var bekant med distriktet Batignolles och 1868 flyttade både Bazille och Renoir till Batignolles där de hyrde rum och atelje på rue de la Paix. Men om allt detta säger oss något bestämt om Bazilles målning vet jag inte, eller om det är en fantasi i tidens smak med litet exotiska drag.

Då 'La Toilette' accepterades till Parissalongen 1870 och fick en god placering, skrev han till sina föräldrar:
"I am delighted . . . my picture is very well placed. Everyone can see it and is talking about it . . . Judgements on it have been various; some people have laughed, but I've also received some hyperbolic eulogies, which modesty forbids me to set down in writing."

Ref. Robert Katz and Celestine Dars, The Impressionists, rev. ed. (London: Anness Publishing Limited, 1994)

tisdag 3 augusti 2010

Barbro Bråne

Barbro Bråne (1925–1989) Interiör
Det är inte så ofta jag hittar någon konstnär från Södra Vätterbygden som kommer med i bloggen. Konstnärerna finns oftast inte presenterade på nätet. Kanske vore det något för Länsmuseet att utvidga sidan Om konstnärer i samlingarna med anknytning till länet. Som det nu är finns det inte mycket information att hämta om konstverksamheten bland de aktiva och konstnärsprofilerna bleknar (med ett fåtal undantag) bort så snart de inte längre är aktiva.

måndag 2 augusti 2010

Kjartan Slettemark

Kjartan Slettemark (1932-2008) Komposition (1961)
I många år ville varken kollegor eller gallerister ha med mig att göra. Det jag gjorde var för politiskt och provocerande. Jag var väldigt ensam. Personalen på socialtjänsten var min enda familj. Men jag tror att det var bra för mig. Jag fick fokusera mer på mig själv. Att göra karriär var inte viktigt. Det viktiga var att göra det som kändes rätt för mig. Ref. DN den 4 okt 2004