torsdag 31 december 2009

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881 - 1973) Garçon avec un chien (1905) Gouache på kartong, 57 x 41 cm
Den här målningen, Pojk med hund, kan betraktas, antingen som en studie till en av Picassos cirkusmålningar från 1905, eller som en självständig variant med ett sådant motiv. Som vanligt från denna period finns det i bilden ett drag av melankoli.

onsdag 30 december 2009

Jan Luyken

Jan Luyken (1649-1712) Steningen av Stefanos
Till höger på bilden ses en man stå med korslagda armar. "Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul." Apg 7:58 Han ser på, till synes helt lugn, han vaktar bödlarnas kläder. Saul är den person som av greker kallas Paulus, den person som skulle bli den störste av kristendomens religionsstiftare.

tisdag 29 december 2009

Pieter Brueghel der Jüngere

Pieter Brueghel der Jüngere (1564-1638) Anbetung der Heiligen drei Könige im Schnee (1616)
Matteus skriver i kap. 2:1 att visa män kom från östligt belägna länder till Jerusalem för att tillbe judarnas nyfödde konung. Kanske hade de inte gjort sin hemläxa ordentligt och läst om profetian i Mika 5:2, där profetian nämner Betlehem som platsen för födelsen. Och varför kunde inte stjärnan leda Kaspar, Melchior och Balthasar direkt till Betlehem? Att Herodes den store (ca 73 fvt - 4 fvt) inte längre var i livet vid vår tideräknings början är kanske mindre besvärande, han behövs ju i Matteus berättelse. Ref. Matt. 2:1-12

måndag 28 december 2009

Kim Cogan

Kim Cogan (f. 1977) Testing the Waters (2009)
En god presentation som jag tror kan vara av intresse är denna http://www.youtube.com/watch?v=kODaFVKUrz8&feature=player_embedded

torsdag 24 december 2009

Giotto di Bondone

Giotto di Bondone (1267-1337) Life of Christ, Nativity, Birth of Jesus, Cappella Scrovegni a Padova
Då man började fira Jesu födelse den 25 december behövde man en god motivering till detta. Man antog då att Sakarias, Johannes döparens far, gick in i templets allra heligaste på den stora försoningsdagen (Jom Kippur) den 25 september (ett datum som dock kan växla från ett år till nästa). Kort efter detta besök blev hans hustru Elisabet gravid (Luk 1:24) och efter sex månader, den 25 mars, blev ängeln Gabriel sänd till Maria. Nio månader senare, den 25 december, födde Jesus. Detta resonemang finns i en julpredikan från 380-talet av Johannes Chrysostomos som var verksam i Konstantinopel. Detta är förstås en efterkonstruktion för att passa till ett redan fattat beslut. Till vilket datum vi skall anse som Jesus födelsedag bestämdes under Konstantins tid, (27 februari 272 - 22 maj 337), som upphöjde kristendomen till statsreligion (under första konciliet i Nicaea, år 325). Det hade att göra med att Saturnaliafestens högtidsdag infaller den 25 december och är dagen för vintersolståndet.
I en kompromiss med kyrkan tilläts romarna även fortsättningsvis att hålla sin stora fest den 25 december, men man monterade ner solguden och satte Jesus med sin lysande gloria i dess ställe. Och eftersom Rom accepterade den 25 december som Jesu födelsedag, kunde festen efterhand spridas i resten av det romerska riket.
Om Jesus verkliga födelsedag vet vi inte något säkert.

onsdag 23 december 2009

Max Ernst

Max Ernst (1891-1976) The Blessed Virgin Chastises the Infant Jesus Before Three Witnesses: A.B., P.E. and the Artist (1926) Cologne's Museum Ludwig
Man frågar sig vad den unge Jesus gjort för att utsättas för denna barnaga. Hade han varit i slagsmål, kastat glåpord efter några lättretade fariseer eller satt krokben för en romersk soldat? Glorian har fallit till marken. Kanske ville Max Ernst utsätta oss för det totalt oväntade och osannolika vi kunnat förvänta oss av personer som beskrivs som alltigenom goda. Men vilken människa är fri från fel och alltigenom god?
(Anm. A.B. = Andre Breton, P.E. = Paul Éluard)

måndag 21 december 2009

Fernand Khnopff

Fernand Khnopff (1858-1921) La vieille en hiver

söndag 20 december 2009

Toby Knobel Fluek

Toby Knobel Fluek Chanukah [Memories of My Life in a Polish Village, 1930-1949]
Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Joh 10:22, 23 -Deltog inte Jesus i denna stora högtid, och varför strövade han omkring i templet? Sökte han gräl om huruvida Bibelns profetior avsåg honom själv som en messiasgestalt? Han måste ju haft en viss insikt om att han inte skulle kunna övertyga människorna i Jerusalem. I vers 31 går det helt överstyr då folk tar upp stenar för att stena honom, de säger: "du hädar och gör dig själv till Gud".

lördag 19 december 2009

Zalman Kleinman

Zalman Kleinman, Chanukka (Menoran tänds under invigningsfesten)
"Varför firar vi Chanukkah? Våra rabbiner lär oss: På den 25 kislev börjar Chanukkah, som varar i åtta dagar, då sörjande och fastande är förbjudet. När grekerna kom in i Templet, besudlade de all olja som fanns däri och när hasmonéerna fick övertaget och besegrade dem, sökte de och fann bara ett krus olja med översteprästens sigill. Det innehöll endast olja för att tända [Menorahn, den sjuarmade ljustaken] i en dag, men ett mirakel skedde och det varade i åtta dagar. Följande år utsågs dessa dagar till en fest för tacksägelse."
Babylonska Talmuden, Shabbat 21b
(Chanukkahfesten firas till åminnelse av segern över seleukederna ~164 fvt, undret med oljan och tempelinvigningen.)

onsdag 16 december 2009

Willy Neubert

Willy Neubert () Le joueur d'échecs (1920)

tisdag 15 december 2009

Gigi Chessa

Gigi Chessa (1895-1935) Interno (1921)
En lugn stund med en bok i det sparsamma dagsljus som kommer från fönstret. Det som kan få oss att fundera litet på bildens uppbyggnad är den kontrast som bildas mellan kantigheterna från bordet och schackbrädan och den läsande kvinnan och de textilier som bildar bakgrund. Hade effekten försvunnit om det legat en duk på bordet?

måndag 14 december 2009

Millard Sheets

Millard Sheets (1907-1989) Angels Flight (1931) Los Angeles County Museum of Art
Ett hisnande perspektiv onekligen, det påminner i någon grad om den stora gropen i Stockholm då Hötorgscity byggdes.

söndag 13 december 2009

Carl Larsson

Carl Larsson (1853-1919) Lucia (1908)
Skansen tog upp traditionen 1893 i Bollnässtugan, då mest som en gammal tradition värd att bevara. Det moderna luciafirandet tog fart när Stockholms Dagblad 1927 arrangerade det första offentliga luciatåget. Seden fick därefter snabbt efterföljare över hela landet inte minst genom lokalpressens initiativ. Under åren 1973-1980 kröntes Sveriges lucia på Skansen, efter omröstning i Året Runt. Luciakröningen på Skansen har sedan fortsatt med andra samarbetspartner. Idag är formerna för hur ett så kallat traditionellt luciafirande ska gå till väldigt låsta. Ref. Spot Sweden

lördag 12 december 2009

Nicolae Tonitza

Nicolae Tonitza (1886-1940) Iarna in Bucuresti
Tonitza var en mångsidig rumänsk konstnär som behärskade flera tekniker. I bilden ovan har han fångat gråljuset och de avlövade träden framför husfasaderna. Det inger mig en känsla av tristess, som en händelsefattig dag som segar sig fram. Uppfattar vi färgerna på fasaderna som varma eller kalla, jag blir litet osäker. Visst finns det inslag av värme, men ...

torsdag 10 december 2009

Willem Bastiaan Tholen

Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) A view in a forest
Friluftsmåleri blir ofta bra. Dagsljuset och en viss begränsning i arbetspassens längd är ofta gynnsamma faktorer för ett gott resultat. W B Tholen är en holländsk mästare och räknas till Haag-skolan.

onsdag 9 december 2009

Paul Klee

Paul Klee (1879-1940) Ancient Sound, Abstract on Black (1925)
Jag tror inte att Paul Klee var en sådan målare som omedelbart fick mitt gillande. I Ancient Sound interpreteras upplevelsen av ett ljud ur det förgågna, det tycks glimma till i mörkret och sprida sig utåt som färgklanger. Är det en rimlig tolkning, hur pass tillgänglig är expressionismen? Numera tycker jag inte att Klee är fullt så besvärlig. Bilderna är ofta rätt stillsamma, färgerna vandrar från en kulör till nästa, enkelhet, naturens abstraherade toner.

tisdag 8 december 2009

Adalbert Seligmann

Adalbert Franz Seligmann (1862-1945) Theodor Billroth Operating (1890)

måndag 7 december 2009

George Pauli

Georg Pauli (1855-1935) Spetsknypplerskan (1885)
Opponenterna var en krets av 84 svenska konstnärer som organiserade sig och 1885 framförde krav på Konstakademien om modernisering och reformering av själva konstutbildningen och konstnärsstödet. Kraven avvisades och detta ledde fram till att de följande år bildade Konstnärsförbundet. Bland konstnärer som ingick var Per Hasselberg, Ernst Josephson, Carl Larsson, Eugène Jansson, Richard Bergh och Georg Pauli. Ref. Wikipedia

lördag 5 december 2009

Diego Rivera

Diego Rivera (1886-1957) Portrait of Two Women (1914) The Arkansas Arts Center, Little Rock, Arkansas, USA
Diego Rivera tillbringade ett antal år i Paris. Att han influerades av kubismen framgår ju av dubbelporträttet ovan. Den analytiska kubismen var sparsam med koloriten och bilden byggdes upp av kantiga facetter.

fredag 4 december 2009

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881-1973) Still Life (1919)
Enkla geometriska former och stark färgverkan är ett par drag i Picassos klassicistiskt präglade målningar. Formerna får volym, färgmättnaden ger tyngd. Kompositionen skall ge ett harmoniskt intryck. Och visst blir det fantastiskt vackert.

torsdag 3 december 2009

Ulf Wahlberg

Ulf Wahlberg (f. 1938) Vid macken
Jag skrev till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i dag. Jag uttryckte mitt missnöje med Henrik Toremark i debatten om vägbiblioteken. De kostar några miljoner per år och kom till under den förra regeringen. Kanske var de en beställning av LO och fackföreningen Transport som ville ha litet förmåner. Nu är dessa vägbiblioteks dagar antagligen räknade. I radion i dag undvek han att besvara varför just denna populära form av ljudboksutlåning inte längre har regeringens stöd. Vad jag har svårt för är att om nu Henrik Toremark ogillar denna biblioteksform kunde han väl säga det rent ut, de kommer att avvecklas!

onsdag 2 december 2009

Claude Monet

Claude Monet (1840–1926) The Thames Below Westminster (1871)
Anledningen till Monets vistelse i England var förstås det fransk-tyska kriget 1870-1871 och pariskommunen 1871. Hur som helst så fick han tillfälle att bekanta sig med Themsens orena vatten. Målningen blev dock mycket bra.

tisdag 1 december 2009

Mikhail V. Shpakovsky

Mikhail V. Shpakovsky Woman With Chickens
Jag är redan less på allt mörker, och det regnar nästan lika mycket som i filmen Blade Runner, så nu till detta lilla avbrott. Kanske en paus i vardagen på en kolchos, jag vet inte, målningen är säkert av relativt färskt datum och det kollektiva ägandet är kanske inte längre så populärt.