torsdag 31 december 2009

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881 - 1973) Garçon avec un chien (1905) Gouache på kartong, 57 x 41 cm
Den här målningen, Pojk med hund, kan betraktas, antingen som en studie till en av Picassos cirkusmålningar från 1905, eller som en självständig variant med ett sådant motiv. Som vanligt från denna period finns det i bilden ett drag av melankoli.

onsdag 30 december 2009

Jan Luyken

Jan Luyken (1649-1712) Steningen av Stefanos
Till höger på bilden ses en man stå med korslagda armar. "Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul." Apg 7:58 Han ser på, till synes helt lugn, han vaktar bödlarnas kläder. Saul är den person som av greker kallas Paulus, den person som skulle bli den störste av kristendomens religionsstiftare.

tisdag 29 december 2009

Pieter Brueghel der Jüngere

Pieter Brueghel der Jüngere (1564-1638) Anbetung der Heiligen drei Könige im Schnee (1616)
Matteus skriver i kap. 2:1 att visa män kom från östligt belägna länder till Jerusalem för att tillbe judarnas nyfödde konung. Kanske hade de inte gjort sin hemläxa ordentligt och läst om profetian i Mika 5:2, där profetian nämner Betlehem som platsen för födelsen. Och varför kunde inte stjärnan leda Kaspar, Melchior och Balthasar direkt till Betlehem? Att Herodes den store (ca 73 fvt - 4 fvt) inte längre var i livet vid vår tideräknings början är kanske mindre besvärande, han behövs ju i Matteus berättelse. Ref. Matt. 2:1-12

måndag 28 december 2009

Kim Cogan

Kim Cogan (f. 1977) Testing the Waters (2009)
En god presentation som jag tror kan vara av intresse är denna http://www.youtube.com/watch?v=kODaFVKUrz8&feature=player_embedded

torsdag 24 december 2009

Giotto di Bondone

Giotto di Bondone (1267-1337) Life of Christ, Nativity, Birth of Jesus, Cappella Scrovegni a Padova
Då man började fira Jesu födelse den 25 december behövde man en god motivering till detta. Man antog då att Sakarias, Johannes döparens far, gick in i templets allra heligaste på den stora försoningsdagen (Jom Kippur) den 25 september (ett datum som dock kan växla från ett år till nästa). Kort efter detta besök blev hans hustru Elisabet gravid (Luk 1:24) och efter sex månader, den 25 mars, blev ängeln Gabriel sänd till Maria. Nio månader senare, den 25 december, födde Jesus. Detta resonemang finns i en julpredikan från 380-talet av Johannes Chrysostomos som var verksam i Konstantinopel. Detta är förstås en efterkonstruktion för att passa till ett redan fattat beslut. Till vilket datum vi skall anse som Jesus födelsedag bestämdes under Konstantins tid, (27 februari 272 - 22 maj 337), som upphöjde kristendomen till statsreligion (under första konciliet i Nicaea, år 325). Det hade att göra med att Saturnaliafestens högtidsdag infaller den 25 december och är dagen för vintersolståndet.
I en kompromiss med kyrkan tilläts romarna även fortsättningsvis att hålla sin stora fest den 25 december, men man monterade ner solguden och satte Jesus med sin lysande gloria i dess ställe. Och eftersom Rom accepterade den 25 december som Jesu födelsedag, kunde festen efterhand spridas i resten av det romerska riket.
Om Jesus verkliga födelsedag vet vi inte något säkert.

onsdag 23 december 2009

Max Ernst

Max Ernst (1891-1976) The Blessed Virgin Chastises the Infant Jesus Before Three Witnesses: A.B., P.E. and the Artist (1926) Cologne's Museum Ludwig
Man frågar sig vad den unge Jesus gjort för att utsättas för denna barnaga. Hade han varit i slagsmål, kastat glåpord efter några lättretade fariseer eller satt krokben för en romersk soldat? Glorian har fallit till marken. Kanske ville Max Ernst utsätta oss för det totalt oväntade och osannolika vi kunnat förvänta oss av personer som beskrivs som alltigenom goda. Men vilken människa är fri från fel och alltigenom god?
(Anm. A.B. = Andre Breton, P.E. = Paul Éluard)

måndag 21 december 2009

Fernand Khnopff

Fernand Khnopff (1858-1921) La vieille en hiver

söndag 20 december 2009

Toby Knobel Fluek

Toby Knobel Fluek Chanukah [Memories of My Life in a Polish Village, 1930-1949]
Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Joh 10:22, 23 -Deltog inte Jesus i denna stora högtid, och varför strövade han omkring i templet? Sökte han gräl om huruvida Bibelns profetior avsåg honom själv som en messiasgestalt? Han måste ju haft en viss insikt om att han inte skulle kunna övertyga människorna i Jerusalem. I vers 31 går det helt överstyr då folk tar upp stenar för att stena honom, de säger: "du hädar och gör dig själv till Gud".

lördag 19 december 2009

Zalman Kleinman

Zalman Kleinman, Chanukka (Menoran tänds under invigningsfesten)
"Varför firar vi Chanukkah? Våra rabbiner lär oss: På den 25 kislev börjar Chanukkah, som varar i åtta dagar, då sörjande och fastande är förbjudet. När grekerna kom in i Templet, besudlade de all olja som fanns däri och när hasmonéerna fick övertaget och besegrade dem, sökte de och fann bara ett krus olja med översteprästens sigill. Det innehöll endast olja för att tända [Menorahn, den sjuarmade ljustaken] i en dag, men ett mirakel skedde och det varade i åtta dagar. Följande år utsågs dessa dagar till en fest för tacksägelse."
Babylonska Talmuden, Shabbat 21b
(Chanukkahfesten firas till åminnelse av segern över seleukederna ~164 fvt, undret med oljan och tempelinvigningen.)

onsdag 16 december 2009

Willy Neubert

Willy Neubert () Le joueur d'échecs (1920)

tisdag 15 december 2009

Gigi Chessa

Gigi Chessa (1895-1935) Interno (1921)
En lugn stund med en bok i det sparsamma dagsljus som kommer från fönstret. Det som kan få oss att fundera litet på bildens uppbyggnad är den kontrast som bildas mellan kantigheterna från bordet och schackbrädan och den läsande kvinnan och de textilier som bildar bakgrund. Hade effekten försvunnit om det legat en duk på bordet?

måndag 14 december 2009

Millard Sheets

Millard Sheets (1907-1989) Angels Flight (1931) Los Angeles County Museum of Art
Ett hisnande perspektiv onekligen, det påminner i någon grad om den stora gropen i Stockholm då Hötorgscity byggdes.

söndag 13 december 2009

Carl Larsson

Carl Larsson (1853-1919) Lucia (1908)
Skansen tog upp traditionen 1893 i Bollnässtugan, då mest som en gammal tradition värd att bevara. Det moderna luciafirandet tog fart när Stockholms Dagblad 1927 arrangerade det första offentliga luciatåget. Seden fick därefter snabbt efterföljare över hela landet inte minst genom lokalpressens initiativ. Under åren 1973-1980 kröntes Sveriges lucia på Skansen, efter omröstning i Året Runt. Luciakröningen på Skansen har sedan fortsatt med andra samarbetspartner. Idag är formerna för hur ett så kallat traditionellt luciafirande ska gå till väldigt låsta. Ref. Spot Sweden

lördag 12 december 2009

Nicolae Tonitza

Nicolae Tonitza (1886-1940) Iarna in Bucuresti
Tonitza var en mångsidig rumänsk konstnär som behärskade flera tekniker. I bilden ovan har han fångat gråljuset och de avlövade träden framför husfasaderna. Det inger mig en känsla av tristess, som en händelsefattig dag som segar sig fram. Uppfattar vi färgerna på fasaderna som varma eller kalla, jag blir litet osäker. Visst finns det inslag av värme, men ...

torsdag 10 december 2009

Willem Bastiaan Tholen

Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) A view in a forest
Friluftsmåleri blir ofta bra. Dagsljuset och en viss begränsning i arbetspassens längd är ofta gynnsamma faktorer för ett gott resultat. W B Tholen är en holländsk mästare och räknas till Haag-skolan.

onsdag 9 december 2009

Paul Klee

Paul Klee (1879-1940) Ancient Sound, Abstract on Black (1925)
Jag tror inte att Paul Klee var en sådan målare som omedelbart fick mitt gillande. I Ancient Sound interpreteras upplevelsen av ett ljud ur det förgågna, det tycks glimma till i mörkret och sprida sig utåt som färgklanger. Är det en rimlig tolkning, hur pass tillgänglig är expressionismen? Numera tycker jag inte att Klee är fullt så besvärlig. Bilderna är ofta rätt stillsamma, färgerna vandrar från en kulör till nästa, enkelhet, naturens abstraherade toner.

tisdag 8 december 2009

Adalbert Seligmann

Adalbert Franz Seligmann (1862-1945) Theodor Billroth Operating (1890)

måndag 7 december 2009

George Pauli

Georg Pauli (1855-1935) Spetsknypplerskan (1885)
Opponenterna var en krets av 84 svenska konstnärer som organiserade sig och 1885 framförde krav på Konstakademien om modernisering och reformering av själva konstutbildningen och konstnärsstödet. Kraven avvisades och detta ledde fram till att de följande år bildade Konstnärsförbundet. Bland konstnärer som ingick var Per Hasselberg, Ernst Josephson, Carl Larsson, Eugène Jansson, Richard Bergh och Georg Pauli. Ref. Wikipedia

lördag 5 december 2009

Diego Rivera

Diego Rivera (1886-1957) Portrait of Two Women (1914) The Arkansas Arts Center, Little Rock, Arkansas, USA
Diego Rivera tillbringade ett antal år i Paris. Att han influerades av kubismen framgår ju av dubbelporträttet ovan. Den analytiska kubismen var sparsam med koloriten och bilden byggdes upp av kantiga facetter.

fredag 4 december 2009

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881-1973) Still Life (1919)
Enkla geometriska former och stark färgverkan är ett par drag i Picassos klassicistiskt präglade målningar. Formerna får volym, färgmättnaden ger tyngd. Kompositionen skall ge ett harmoniskt intryck. Och visst blir det fantastiskt vackert.

torsdag 3 december 2009

Ulf Wahlberg

Ulf Wahlberg (f. 1938) Vid macken
Jag skrev till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i dag. Jag uttryckte mitt missnöje med Henrik Toremark i debatten om vägbiblioteken. De kostar några miljoner per år och kom till under den förra regeringen. Kanske var de en beställning av LO och fackföreningen Transport som ville ha litet förmåner. Nu är dessa vägbiblioteks dagar antagligen räknade. I radion i dag undvek han att besvara varför just denna populära form av ljudboksutlåning inte längre har regeringens stöd. Vad jag har svårt för är att om nu Henrik Toremark ogillar denna biblioteksform kunde han väl säga det rent ut, de kommer att avvecklas!

onsdag 2 december 2009

Claude Monet

Claude Monet (1840–1926) The Thames Below Westminster (1871)
Anledningen till Monets vistelse i England var förstås det fransk-tyska kriget 1870-1871 och pariskommunen 1871. Hur som helst så fick han tillfälle att bekanta sig med Themsens orena vatten. Målningen blev dock mycket bra.

tisdag 1 december 2009

Mikhail V. Shpakovsky

Mikhail V. Shpakovsky Woman With Chickens
Jag är redan less på allt mörker, och det regnar nästan lika mycket som i filmen Blade Runner, så nu till detta lilla avbrott. Kanske en paus i vardagen på en kolchos, jag vet inte, målningen är säkert av relativt färskt datum och det kollektiva ägandet är kanske inte längre så populärt.

måndag 30 november 2009

Joos de Momper den yngre

Joos de Momper d.y. (1564 - 1635) View of a village in winter
Släktskapet med Pieter Brueghel d.ä. är påfallande i denna vintriga bild.

söndag 29 november 2009

Giotto di Bondone

Giotto di Bondone (1267-1337) Christ Entering Jerusalem (1303) Capella degli Scrovegni, Padua, Italy.
Fresken är en slags väggmålning, där pulvriserat färgpigment blandat med vatten målas direkt på fuktig, nylagd kalkputs. Denna teknik kallas al fresco, vilket är den äkta freskotekniken i motsats till väggmålningar på torr puts, som kallas al secco. Ref. Wikipedia

lördag 28 november 2009

Carlo Cressini

Carlo Cressini (1864-1938) La Stiratrici
In the 90s he painted studio portraits revealing his interest in the effects of light stimulated by divisionism; later on he was to paint some pictures of social art, but without any evident critical intention. Ref. Museo del Paesaggio

torsdag 26 november 2009

Sigmund Walter Hampel

Sigmund Walter Hampel (1867-1949) Silent Hours
Säkert klokt att sätta en bok i händerna på modellen. Att göra en målning som denna har säkert tagit många timmar av pyssel med de textila mönstren, glansdagrarna och detaljrikedomen. Bilden förmedlar verkligen lugn och avkoppling. Var finner vi sådana miljöer i dag?

onsdag 25 november 2009

John Atkinson Grimshaw

John Atkinson Grimshaw (1836-1893) Park Row, Leeds
I bildens bakgrund skymtar siluetten av St Anne's cathedral från 1838. Grimshaw gjorde flera målningar från engelska städer och parker i månsken.

måndag 23 november 2009

George M. Bruestle

George M. Bruestle (1871-1939) Late Afternoon (~1901)
Det fanns en gång en borgerlig värld som konsumerade bildkonst av konstnärer som väl behärskade hantverket. I dag säljs sådan konst på auktionerna till mycket överkomliga priser. Kanske finns det inte så många hem längre där denna typ av måleri passar in. I det moderna hemmet finns det ibland massproducerade bilder, en slags modern hötorgskonst. Kanske gör den samma tjänst som de gamla konstnärernas landskap och stilleben. Andy Warhol, Joan Miró, Marc Chagall och ett antal andra konstnärers tryck har producerats i nästan oändliga serier. Kanske är det inget fel med det, men allt detta inger mig en totalt opersonlig gråhetskänsla.

lördag 21 november 2009

Euan Uglow

Euan Uglow (1932-2000) Double Square (2000)
Uglow was consistently concerned with formal relationships within a self-sufficient system, whatever the subject. He graduated colour according to a tonal scale and used drawing to define three-dimensional form and tactile surfaces. The proportions of the images and of the canvas itself are often mathematically derived, as in the Nude from Twelve Regular Vertical Positions from the Eye (1967; U. Liverpool). There is a strong conceptual element in Uglow's work, with each picture regarded as a specific project with clearly defined aims. The end product unambiguously reveals the history of its making by a prolonged and entirely conscious process of analysis and synthesis, combining objectivity with a private and often quirky passion. Ref Tate

fredag 20 november 2009

Andre Devambez

Andre Devambez (1867-1944) La Charge (1902) Musee d'Orsay
Bilden pekar inte ut någon specifik demonstration, det förekom tillräckligt med strejker och politiska motsättningar som kunde ge uppslag till den stora målningen. Till exempel Drefusaffären och Zolas brev till Frankrikes president Félix Faure (som publicerades i den franska dagstidningen L'Aurore den 13 januari 1898) där han tar ställning för den judiske officeren Alfred Dreyfus som blivit dömd för högförräderi.

torsdag 19 november 2009

Jean-François Raffaëlli

Jean-François Raffaëlli (1850-1924) Bohèmes au café (1886) Musée des Beaux-Arts

onsdag 18 november 2009

Felice Casorati

Felice Casorati (1883-1963) Girl On A Red Carpet (1912)
Casorati was born in Novara and showed an early interest in music and art. To please his parents he studied law at the University of Padua until 1906, but his ambition was to be a painter, an ambition confirmed in 1907 when a painting of his was shown in the Venice Biennale. The works he produced in the early years of his career are naturalistic in style, but after 1910 the influence of the symbolists and particularly of Gustav Klimt turned him toward a more visionary approach. Ref Wikipedia

tisdag 17 november 2009

Constant Désiré Clety

Constant Désiré Clety (1899-1955) Rencontre dans un café (1931)

måndag 16 november 2009

Sir John Lavery

Sir John Lavery (1856-1941) The Chess Players (1929) Tate Gallery, London

söndag 15 november 2009

Anna Zinkeisen

Anna Zinkeisen (1901-1976) Portrait of Julia Heseltine
Julia Heseltine är Annas dotter, på bilden ovan är hon femton år gammal.

lördag 14 november 2009

Suzanne Lalique

Suzanne Lalique (1892-1989) L'ami du peuple (1930)
Jean Paul Marat utgav tidningen L'ami du peuple och blev känd som en förespråkare av användandet av terror i den revolutionära kampen; efter kungaparets flyktförsök 1791 var han en av de första att kräva deras avrättning. Marat valdes in i Nationalkonventet 1792, där han utkämpade en kamp mot de moderata girondisterna, vilket ledde till att de drevs ut från Paris i maj 1793. ref Wikipedia

fredag 13 november 2009

Vilmos Aba-Novác

Vilmos Aba-Novác (1894-1941) Laura no. 1 (1929)
En stunds försjunkenhet i dagdrömmar kanske, med en gin fizz. Men dricker man en sådan genom sugrör? Kanske var det en kolsyrad lemonad. Målningens färgaccenter är välgörande. En uppiggande bild, litet smålustig.

torsdag 12 november 2009

Alvar Cawén

Alvar Cawén (1886-1935) Studio Interior (1923)
Alvar Cawéns värld är full av ensamhet och melankoli. Hans bidrag till finsk folkskildring kan till exempel vara den trötta, av tungt arbete tärda kvinnan av folket.

onsdag 11 november 2009

Wladyslaw Jarocki

Wladyslaw Jarocki (1879-1965) Winter Sun in Carpathian Mountains (1929) Lviv Art Gallery, Lviv
Lviv är en stad i västra delen av Ukraina. Lwów (det polska namnet på Lviv) var tidigare en viktig polsk kulturstad (år 1939 hade den cirka 300 000 invånare), men efter andra världskrigets slut, då Polens gränser ändrades kom en stor del av den polska befolkningen och polska kulturarvet att förflyttas till Polens nya västra områden, framför allt till staden Wrocław som övertogs från Tyskland. Ref. Wikipedia

tisdag 10 november 2009

Victor White

Victor White (1881-1954) La section n° 1 de l’American Field Service à Cappy-sur-Somme, Musée national de la Coopération Franco-américaine
Ambulansen på bilden är en Ford modell T. Jag vet inte något om konstnären, om han var med vid det stora slaget, eller om han ville illustrera någon speciell händelse.

måndag 9 november 2009

Georg Nikolaj Achen

Georg Nikolaj Achen (1860-1912) Intérieur (1901) Paris, Musée d'Orsay
Att sitta vid ett fönster och se om det händer något intressant utanför är väl ett stilla nöje som folk ägnat sig åt så länge det funnits fönster i bostäder. Kanske blev det även en del i den sociala kontrollen. Vi ser dig och vi vet vem du är och vad du har för dig!

söndag 8 november 2009

Konstantin Gorbatov

Konstantin Gorbatov (1876-1945) Coffee by the window (1945)
Snart, hoppas vi här hemma i Hagaborg, kan vi sitta vid köksbordet och se ut genom det nya köksfönstret. Man får ha visionen levande dessa mörka och regniga dagar. Renoveringen i köket har varit plågsamt lång, men nu är vi i alla fall på väg mot litet trevligare etappmål än för bara någon månad sedan.

lördag 7 november 2009

Gustaf Fjaestad

Gustaf Fjaestad (1868 - 1948) Vinterlandskap med uppdragen eka
Grundare av Rackstadgruppen vid sjön Racken vid Arvika i Värmland. Fick sin utbildning på de Fria konsternas akademi 1891-92. Senare elev hos Bruno Liljefors och Carl Larsson.

fredag 6 november 2009

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer (1471-1528) Vertreibung Der Händler (1508-09)
Berättelsen om Jesus våldshandlingar i templet är märklig. Dessa handlingar utförda i vredesmod anses tydligen berättigade av att handeln med offerdjur bedrevs på ett sätt som misshagade Jesus. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor ... etc enligt Johannes 2

torsdag 5 november 2009

Anders Palmér

Anders Palmér (f. 1958) Toscana
Jag vet inte om om motivet i målningen är Toscana, men jag gissar att så är fallet. Koloriten är relativt sval och mycket luftig. Jag tycker om lättheten i bilden och den milda färgkontrasten, den är behaglig, kanske som i Kants mening om att konsten handlar om det som behagar utan intresse.

onsdag 4 november 2009

Berlinmuren revs för 20 år sedan

Berlinmuren revs för 20 år sedan, den existerade mellan 13 augusti 1961 till 9 november 1989. Muren avsåg att skilja öst från väst och byggdes av betong. Betongen blev med åren allt mer förfallen, men på västsidan blev den efterhand en enda stor graffitimålning som visade det tyska folkets obehag kring murens existens. Muren låg på Östberlins territorium, men östtyska myndigheter hindrade inte någon från att vara vid muren på västsidan, så blev den en i praktiken laglig graffitivägg, då inget tvättades bort. Ref. Wikipedia

tisdag 3 november 2009

Raoul Hausmann

Raoul Hausmann (1886-1971) El espíritu de nuestro tiempo (1919)
Raoul Hausmann var med och grundade dadaismen och var en av de allra första som använde fotomontage som konstnärlig metod; han påstod själv att han uppfann den. Han gav ut tidningar, skrev romaner och experimenterade med infrarödfotografi.
Ref. wikipedia

onsdag 28 oktober 2009

Andy Warhol

Andy Warhol (1928-1987) Campbell´s Soup Cans, Scotch Broth (1980)
Vad skall man skriva om Andy Warhol som det inte redan ordats massor om. Så jag nämner i stället att jag fick en dos Pandemrix i dag. Immunförsvaret undrar nu vad slags soppa man sprutade in i muskeln. Den ömmar något. Det är säkert bra att kroppen försöker tillverka litet antikroppar mot viruset A(H1N1).

tisdag 27 oktober 2009

Gustave Caillebotte

Gustave Caillebotte (1848-1894) The Floor Scrapers (1875)
Här avlägsnas gammalt bonvax från det fint lagda golvet. Det borde vara i någon mer påkostad fastighet. I det hem jag växte upp fanns det ekparkett som vi bonade varje år. Gammalt vax tvättades först bort med Dilutin. Det nyvaxade golvet blev en förträfflig kana, några snabba steg och sedan gled man i strumplästen över golvet. Men vi skrapade aldrig golven, det borde vi gjort i hörnen där vaxet aldrig blev utsatt för nötning.