söndag 28 februari 2010

Robert Remsen Vickrey

Robert Remsen Vickrey (f. 1926) Parakeet
"Vickrey has achieved an almost singular position of prominence in American painting for his empathetic treatment of adolescents... Growing from childhood to adulthood, his subjects are identifiable individuals who pose as universal archetypes of innocence." (P. Eliasoph, Robert Vickrey: The Magic of Realism, Manchester, Vermont, 2009, s 149)

lördag 27 februari 2010

Jennifer Bricking

Jennifer Bricking You shouldn't smoke but painting people who do is ok, I think (2009)
Väl värd att studera litet närmre på http://jenniferbricking.blogspot.com

måndag 22 februari 2010

Hanna Pauli

Hanna Pauli, född Hirsch (1864 - 1940) Porträtt av Georg Pauli.
Pauli studerade först på Konstakademien, därefter i Paris. Barn och familj upptog mycket av hennes tid och hemmet blev en samlingsplats för många av tidens kulturpersonligheter. Hon var framför allt porträttmålare, bl a en del finstämda grupporträtt som t ex Vänner med Ellen Key i centrum.

söndag 21 februari 2010

Alessandro Magnasco

Alessandro Magnasco (1667-1749) The Raising of Lazarus (1715-1740) Rijksmuseum Amsterdam
Målningens format, tänker man spontant, måste vara mycket stort, men det är mycket beskedligt och mäter 65,5 × 83,5 cm. Motivet är hämtat från Johannes kap 13 där Jesus låter den sedan fyra dagar döde Lasaros uppstå. Berättelsen är utförligt framställd och flera personer har vi redan tidigare mött på andra textställen, det bidrar till att ge händelsen trovärdighet och Martas ord blir till en bekräftelse på berättelsens pedagogik. "Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen."

lördag 20 februari 2010

Guy Wiggins

Guy Carleton Wiggins (1883-1962) Broadway Winter (1920)
Luften tycks fylld av snö, avgaser och rök. Det var säkert trevligt för den som var ung och hade både bil och pengar och kunde delta i nöjeslivet. Dow Jones aktieindex började sin klättring mot toppen 1929. Då gällde det att vara kvick och ha god kontakt med sin aktiemäklare så att man kom ur sina positioner innan det dramatiska raset.

fredag 19 februari 2010

Camille Pissarro

Camille Pissarro (1830-1903) Brouillard à l’Hermitage, Pontoise (1879)
Det kunde varit här, sparsamt med ljus, snö i luften och än mer på marken. Husen är nedtyngda i snön och taken skulle behöva kasta av sig sina stora vintermössor.

torsdag 18 februari 2010

Edouard Manet

Edouard Manet (1832-1883) Le Buveur d'Absinthe (1860)
På Manets original, en målning från 1859, syns flaskan och glaset mer tydligt. Motivet är vanligt från denna tid, Absinthe var en populär dryck som man föreställde sig besitta vissa egenskaper vid sidan av alkoholen. "Tujon är mest känt som ett ämne i absint, emedan det förekommer naturligt i olja från malört. I ren form kan det förorsaka kramper och föranleda döden, och ansågs förr betinga den skadliga kroniska effekten hos absint (så kallad absintism), något som dock alltid ifrågasatts." Ref Wikipedia

onsdag 17 februari 2010

Eugène Jansson

Eugen Jansson (1862-1915) Hornsgatan (1902)
De motiv Eugène Jansson valde är ofta fångade ur flanörens perspektiv, det är ett drömlikt betraktande ofta sett med en blick från ovan. Med en expressiv penselföring och med den blå färgen som främsta koloristiska uttrycksmedel framställde han sina motiv.

tisdag 16 februari 2010

Ferdinand Boberg

Ferdinand Boberg (1860-1946) Katarinavägen (1917)
En riktigt vintrig bild med Mosebacke vattentorn i bakgrunden, vilket även det var Bobergs skapelse 1895-97.

måndag 15 februari 2010

Jerusalem 1099

Jerusalem föll i korsfararnas händer i mitten av juli tre år senare, år 1099. Belägringen hade varat i 40 dagar, och grymheterna som ägde rum när portarna forcerats var fruktansvärda. Krigarna rusade fram på gatorna, skar halsen av män, kvinnor och barn, plundrade husen och skövlade moskéerna. Ingen skonades.

När blodbadet upphörde efter två dagar fanns det inte en enda muslim eller jude kvar innanför murarna. Döda låg i högar. De sista överlevande fick som uppgift att samla ihop de döda för att bränna dem. Därefter blev de själva likviderade eller sålda som slavar.

En krigare berättar: ”Efteråt gick alla, präster och lekmän, till Herrens grav och Hans härliga tempel sjungande den nionde av Davids psalmer. Med passande ödmjukhet läste de bönerna och höll gudstjänster vid de heliga platserna som de så länge åtrått att besöka.” (populär historia)

söndag 14 februari 2010

Edouard Cibot

Edouard Cibot (1799 - 1877) Défense de la Célésyrie par Raymond du Puy, 1130, Musée du château de Versailles
Det var Konstantin som lät bygga Heliga gravens kyrka (Uppståndelsekyrkan). År 1009 gav kalifen Al-Hakim bi-Amr Allah order om att kyrkan skulle förstöras. Rivandet av kyrkan sågs som en barbarisk handling i Europa. Förhandlingar mellan det fatimidiska kalifatet och det bysantinska kejsardömet resulterade i en uppgörelse där moskéer i Konstantinopel som varit stängda öppnades för muslimerna, mot att Heliga gravens kyrka i Jerusalem kunde återuppbyggas.
Det sägs att påven Urban II, som proklamerade det första korståget, hade som främsta mål i Jerusalem att befria Heliga gravens kyrka ur muslimernas grepp. Därmed inleddes kyrkans blomstringstid, då den byggdes ut för att under århundradena utvecklas till vad den är i dag.

lördag 13 februari 2010

Carl Gustaf Hellqvist

Carl Gustaf Hellqvist (1851-1890) Sten Sture d y:s död på Mälarens is 1520 (1880) Nationalmuseum
Unionskrigen kulminerar när Kristian II besegrar Sten Sture d.y. i slaget vid Bogesund, varefter Sten på väg hem avlider i sviterna efter slaget ute på Mälarens is.

fredag 12 februari 2010

Zinaida Serebryakova

Zinaida Serebryakova (1884-1967) Tata with vegetables (1923)
Russian artist who studied under Osip Braz. She continuously strove to capture the beauty of the landscapes and people she painted. She had 4 children when herhusband, an engineer and a writer, died of Typhus. This occurred near the time of the October Revolution which also greatly affected her life. The following year a fire destroyed her home and many of her paintings that were stored in the house. Her children were born in 1906, 1907, 1912 and 1915. She moved to the country to raise her children and sent her paintings to galleries in St Petersburg where they met with great success.

torsdag 11 februari 2010

Debi Watson

Debi Watson, Election Year - Buchanon Ave in Lancaster (2008)
Kanske om sådär ett par veckor har den här bloggsidan nått 500 inlägg. De allra flesta med anknytning till konst och ibland religion. Den kristna religionen utvecklades i en kultur som omgav sig med bilder, skulpturer, storslagen arkitektur, teater och musik. All denna frisläppta kreativitet har ställt krav på mental flexibilitet och förmåga att förstå samtidens idéströmningar. De krafter som kämpat mot nya upptäckter och filosofiska idéer har i historiskt perspektiv sällan lyckats särskilt väl.

onsdag 10 februari 2010

Cecilia Edefalk

Cecilia Edefalk (f. 1954) En annan rörelse (1990)
"Det är en undersökande verksamhet i vilken hon ofta använder en fotografisk bild som förlaga till sina målningar, till exempel stillbilder ur filmer och reklambilder. I målningarna framträder smärre men betydelsefulla skiftningar av innehåll, kontext och framtoning, något som inte bara ifrågasätter måleriet och representationen som sådant utan även det raster genom vilket vi upplever verkligheten. " MM

tisdag 9 februari 2010

Yuri I. Pimenov

Yuri Igorevich Pimenov (1903-1977) Waiting (1959) the State Tretyakov Gallery, Moscow
Skulle det inte lika gärna kunna handla om symbolism? Vem väntar på att få lämna sitt meddelande? Vad handlar det om? Kanske har personen befattat sig med något copyrightskyddat material? Aleksandr Solzjenitsyn skrev om Gulag-systemet. Det var ett mycket effektivt sätt att få folk i arbete, en arbetslinje som det blir en utmaning att överglänsa.

söndag 7 februari 2010

Nikolai Sverchkov

Nikolai Sverchkov (1817-1898) Jakt (1865)
Nikolai Sverchkov lämnade under 1839 in sina första målningar till en utställning och två år senare kunde han ägna all sin tid åt att måla. 1844 gjorde Sverchkov flera litografier och under slutet av 1840-talet målade han ett antal porträtt. Sverchkov gjorde ett stort antal målningar där vargjakt är det centrala motivet.

lördag 6 februari 2010

Johan August Holmqvist

Johan August Holmqvist (1859-1942) Gatumotiv (1886)
Son till torparen Nils Jacob Andersson och Anna Beata Nilsdotter. Gm Agnes Leonora Hintze.
Utexaminerades som teckningslärare 1888 från Tekniska skolan i Stockholm. Studerade oljemålning för Reinhold Callmander och Carl Larsson. Företog studieresor till mellaneuropeiska länder samt Norge, Danmark och England.

fredag 5 februari 2010

William Kentridge

William Kentridge (f. 1955) Large Typewriter (2003) sockerakvatint
Kentridge är känd för sina svartvita, melankoliska animationer i kortfilmsformat, skapade med kolteckningar som skrapats fram. Han bearbetar ofta händelser ur Sydafrikas såriga historia även som teaterscenograf och regissör.

torsdag 4 februari 2010

Zinaida Serebriakova

Zinaida Serebriakova (1884-1967 ) Självporträtt (1908-9)
In 1900 Zinaida finished a grammar school for girls and entered Princess Tenisheva’ art school, where she studied under the outstanding artist Ilya Repin (from 1901) and the well-known portrait painter Osip Braz (in 1903—1905).

onsdag 3 februari 2010

El Lissitzky

El (Lazar Markovich) Lissitzky (1890 - 1941) Proun 19D (omkr. 1922) (gips, olja, collage etc på plywood) The Museum of Modern Art, New York
Proun (pronounced pro-oon) is an acronym for the Russian words for "Project for the Affirmation of the New," with which Lissitzky entitled his work between 1919 and 1927. The collaged and painted forms reconceive space and serve as a metaphor for the fundamental transformations in society that Lissitzky thought would result from the Russian Revolution. In the early 1920s, while many of his colleagues renounced painting, which they viewed as elitist, in favor of utilitarian arts such as furniture and graphic design, Lissitzky remained committed to painting as a means to articulate his utopian vision. Ref. MoMA