söndag 31 augusti 2008

Georges Braque


Georges Braque (1882-1863) Tenora
Den analytiska kubismen efterföljdes av den syntetiska kubismen som inte bröt upp bildens element i fasetter i samma omfattning, i stället grupperades ett antal föremål till ett kollage eller blandteknik, som i exemplet ovan.

lördag 30 augusti 2008

Max Ernst

Max Ernst (1891–1976) Show me your suitcase, my dear. ingår i La Femme 100 Tetés (1929)
Une Semaine de Bonté är en annan samling med kollage, men denna är sammanställd till en novell. Den kom till under en vistelse i Italien. Novellen publicerades 1934 som en serie häften som kopierats i färre än 1000 exemplar.

fredag 29 augusti 2008

Piet Mondrian

Piet Mondrian (1872-1944) Mill in Sunlight (1908)
Man inser snabbt att Mondrian utnyttjar det skarpa motljuset för att åstadkomma ett intensivare uttryck än tidigare generations impressionister. Mondrian hade fått en impuls av den holländske målaren Jan Toorop. Det blev ett sätt att komma vidare, från bundenheten till naturen.

onsdag 27 augusti 2008

Olle Hjortzberg

Olle Hjortzberg (1872 - 1959) Stilleben med silvervas och äpple (1941) 50 x 61 cm
Olle Hjortzberg var en tekniskt skicklig konstnär, här med en amaryllis i en blankpolerad silverpokal.

tisdag 26 augusti 2008

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881 - 1973) L'Aubade (1942) (sv. Serenaden)
Motivet kan vara inspirerat av Titians målning "Vénus écoutant de la musique", föreställande Venus med en organist och Cupido. Atmosfären i Picassos målning är påverkad av krigstillståndet och kanske risken för censur. Tavlan kunde vara målad i en fängelsehåla med en känsla av klaustrofobi. Mandolinspelaren kunde vara en fångvaktare. Kvinnan verkar förvriden av en konvulsivisk grimasch. Interiören verkar kantig och grå. Så stilen är blir expressiv, ett uttryck för tillståndet i Paris och hans eget liv vid denna tid.

Titian

Titian [Tiziano Vecellio] (ca 1488-1576) Venus and the Lute Player (1565–70) Metropolitan Museum of Art, New York, Munsey Fund, 1936
Venus and Cupid with an Organist och Venus and the Lute Player är variationer på samma tema, Venus of Urbino (1538). Man har spekulerat i om det finns någon mer symbolisk betydelse, vid sidan av den idealiserade gudinnan. Se exempelvis Wikipedia.

måndag 25 augusti 2008

Reginald Marsh

Reginald Marsh (1898-1954) Along the Waterfront (1938)

Marsh attraherades av folklivet i det bullriga New York. Här är bilden lugnare, en båt i hamn, en parkerad bil och ett par samtalande människor framför ett vattentorn och stora magasin. Den monokroma bildens rum och distansen mellan betraktaren och händelserna i bilden skapar en känsla av alienation, att inte vara där.

torsdag 21 augusti 2008

Jerry Lebo

Jerry Lebo, Goshen Field Study (2007)
En studie gjord efter ett fotografi som togs i närheten av det hus där konstnären bor. Det är fotograferat på morgonen. Foton är en slags reduktion av det verkliga motivets färg- och valörskala, så det kan vara bra att måla i det fria då vädret tillåter. Målet har varit att fånga sommarmorgonens ljus.

onsdag 20 augusti 2008

Théodore Rousseau

Théodore Rousseau (1812-1867) Maisons près d’un étang en Auvergne (1830) Musée d’art Roger Quilliot
Rousseaus lavering (av lat. lavare, tvätta) är gjord med några flödigt pålagda penseldrag. Han använder akvarellfärger. Teckningen är skissartad och färgen anger mer valören än koloriten.

tisdag 19 augusti 2008

Bernard Fleetwood-Walker

Bernard Fleetwood-Walker (1893-1965) Amity (1933). Walker Art Museum

"He allowed his style to develop to the full and kept moving throughout his active life as an artist; and from the drawing and painting of a conceptual clarity based on his disciplined skill with line, he progressed to a visual intensity that synthesised light, space and tactile qualities as unified images laid on the canvas with a spontaneity and breadth unsurpassed by many of his British contemporaries." Richard Seddon

söndag 17 augusti 2008

Codex Sinaiticus

Codex Sinaiticus, Johannes 5:7,8 Avskrift på pergament från mitten av 300-talet på grekiska. Denna Bibel innehåller Nya testamentet och andra hälften av Gamla testamentet samt Barnabasbrevet och delar av Hermas Herden. Handskriften återfanns 1844 av den tyske teologen Constantin von Tischendorf under en forskningsresa till St. Katarinaklostret vid Sinai berg. Ref. Wikipedia

lördag 16 augusti 2008

Andrej Rubljov

Andrej Rubljov (ca 1360-1430) Den gammaltestamentliga Treenigheten (1425–1427). Tretjakovgalleriet, Moskva. Ikonen skildrar de tre männens besök hos Abraham och Sara i Mamres terebintlund (1 Mos. 18:1–16). De tre figurerna på bilden är alltså de män som Abraham ser i lunden. Det är mycket fint skildrat och ikonen har blivit en ikonernas ikon. Abraham tilltalar de tre männen i singular, "herre", vilket har tolkats som en föraning till den kristna treenighetsbegreppet.

fredag 15 augusti 2008

Carlo Maratta

Carlo Maratta (1625-1713) The banishing of Hagar and Ishmael (1670-1680) Church of St Francis, Sant’Agata de' Goti
Abraham driver här bort Hagar och deras gemensamma barn i det svartsjukedrama som skildras i 1 Mos 21. Sara befaller sin make "Driv bort den där slavinnan och hennes son! Slavinnans son skall inte ärva tillsammans med min son Isak."

torsdag 14 augusti 2008

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881 - 1973) Woman with Mandolin (1910)
Den fas i Picassos utveckling som denna bild representerar kallas analytisk kubism. Den analyserar föremålet från flera sidor i samma bild, spränger isär det i facetter, geometriserar dess former, ibland bortom igenkännlighet. Färgerna är ofta återhållna, som i bilden ovan. Det blir ofta mycket vackra bilder, estetiskt enhetliga, tilltalande, milda.

tisdag 12 augusti 2008

Titusbågen

Titusbågen (L´arco di Tito) fotograferad under 1800-talet, uppfördes år 81 till minne av kejsar Titus erövring av Jerusalem år 70. Två berömda reliefer på bågens insida skildrar den triumf Titus firade i Rom tillsammans med sin far Vespasianus. Översättningen av den inhuggna skriften är mycket fritt översatt Senaten och det romerska folket tillägnar detta verk till den upphöjde Titus Vespasianus Augustus, son till den store Vespasian. Kommentera gärna och föreslå korrigering.
SENATVSPOPVLVSQVE·ROMANVSDIVO·TITO·DIVI·VESPASIANI·F(ILIO)VESPASIANO·AVGVSTO

måndag 11 augusti 2008

Förbundsarken

När David blev kung flyttades arken till Jerusalem. Vad som sedan händer tvistas det om, kanske flyttades förbundsarken till Babylon i samband med att Nebukadnessar II förstör Jerusalem år 587 fvt. (2 Krön 36:18) Året därpå är staden och templet tillintetgjorda och befolkningen förd till Babylon. (2 Kung 24) En legend berättar att arken innehöll de tavlor som Mose förde med sig från Sinai berg, Arons stav och en del andra föremål.