onsdag 2 maj 2012


Antonio Ciceri (1821-1891) Ecce Homo (1871) Galleria d'Arte Moderna, Florence
På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom och överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren. Matt 27:1,2
Avsikten är från början klar med att man för Jesus till pretoriet där prefekten Pontius Pilatus befinner sig. Romarnas lag medger dödsstraff, men inte judarnas. 
Så de svarar: Vi har inte rätt att döda någon. Joh 18:31
Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld." Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: "Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren." Joh 19:11,12

Inga kommentarer: